Motorola XiR M3688

29

Thông số kỹ thuật
Công suất phát:
25W – 45W (VHF) /25W – 40W (UHF)
Dải tần:136-174 MHz/ 403 – 470 MHz
Kích thước:44 x 169 x 118 mm
Số kênh:64
Trọng lượng:1.01 kg
Chế độ hoạt động:
Analog, Digital