Cáp đồng trục RG-58

Đặc tính Cáp đồng trục RG58
Điện trở ruột dẫn ở 20oC: 36.6 Ω/Km
Độ giãn dài của lớp cách điện: 170%
Sức căng của lớp cách điện: 12 N/mm2
Trở kháng: 50 ΩĐộ bền cách điện: chịu được 1KV
Điện trở cách điện ở 20oC: >2MΩ/Km
Điện trở cách điện ở 70oC: 1000 Ω*Km
Điện trở suất dây dẫn: <0.0178Ω.mm2/m
Thành phần PVC, đồng
Xuất xứ: Việt Nam