Cáp lập trình bộ đàm cầm tay motorola cho dòng Xir P6xxi

PMKN4115B – CÁP LẬP TRÌNH BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA
– Setup tần số cho Máy bộ đàm Motorola: XiR P6600, XiR P6620, XiR P6600i, XiR P6620i
– PMKN4115B tương thích với phần mềm Motorola CPS 2.0, driver USB & microsoft.net framework