Cáp đồng trục RG-8U (50 ohm)

29

đường kính dây 0.725 mm
Lõi cách điện
Chất liệu PE
Tiết diện 2.9 mm2
Chống nhiễu
Chất liệu: Đồng
192 dây đan lưới
đường kính mỗi dây 0.16mm
Vỏ bọc ngoài
Màu đen
Chất liệu PVC
Độ dày 0.96 mm
Đường kính tổng thể 10.3 mm
Chiều dài 100m