Đầu nối PL259 male RG-8

29

Đầu nối cáp cao tần – PL259 male 8
Dùng kết nối hai đầu cáp dẫn sóng
Loại cáp tương thích RG8A/U
Kiểu PL259 đực (male)
Sử dụng phù hợp với các máy bộ đàm trạm Icom và Kenwood
Tổng trở: 50 ohm