Đầu nối N-male RG-58

29

Đầu nối cáp cao tần N male -58
Dùng kết nối hai đầu cáp dẫn sóng
Loại cáp tương thích RG58
Kiểu N đực (male)
Phù hợp với các Duplexer trạm chuyển tiếp bộ đàm MOTOROLA
Tổng trở: 50 ohm