Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR C2660

29

Motorola XiR C2660 – 160CH(Version 2021)
UHF: 403 – 480 MHz; AZH87YDF9JA2AN (4W)
VHF: 136 – 174 MHz; AZH87JDF9JA2AN (5W)
Mỗi máy gồm: Thân máy Motorola XiR C2660;
Pin 1750mAh (Hoặc Pin 2250mAh);
Bộ sạc pin kèm adaptor; Anten, bát cài

 

Mã: AZH87YDF9JA2AN / AZH87JDF9JA2AN Danh mục: Từ khóa: