Nguồn cấp điện Astron VS-35M

29

Astron VS-35M
THÔNG SỐ:
– P/N : Astron VS-35M
– Dòng tải : 35A
– Dòng sạc : 10A
– Điện áp vào : AC115V – 220V
– Điện áp ra : 12.2-14.5 VDC
– Dòng cung cấp liên tục : 15A ở 2.15 VDC
– Dòng vượt ngưỡng : 18A ở 2.15 VDC
– Trọng lượng : 1.6kg